[FieldTrip] adding lines in multiplot TFR

Severens, Marianne m.severens at maartenskliniek.nl
Mon May 2 13:57:17 CEST 2011


Dear fieldtrippers

I have a question regarding the ft_multiplotTFR. Is it possible to add something to one (or more) of the subplots of the multiplot? My time axis of the TFR consists of several phases and I would like to add the transistion of one phase to the next in the plots with for example a vertical line.
I've tried to find the axes of the individual subplots, but these don't seem to exist. Has someone already tried something like this?

Thanks in advance
Best Marianne Severens

Disclaimer
Vrijgave van de informatie verzonden met dit e-mail bericht is geaccordeerd door de ontvanger en/of zijn behandelend arts. Verstrekking van deze informatie is conform het Privacy reglement van de Sint Maartenskliniek. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende , verboden. De Sint Maartenskliniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.

Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN
Telefoon 024-3659 911
Telefax 024-3659 204
KvK nummer 41055111
More information about the fieldtrip mailing list