[FieldTrip] ERP Summer School, Bangor, UK

Helen Morgan h.morgan at bangor.ac.uk
Tue Apr 16 17:06:32 CEST 2013


School of Psychology, Bangor University, Wales, UK

1st-5th July 2013

ERP Summer School "Brainwaves and the Human Mind"

This Summer School is part of the celebrations of the 50th Anniversary 
of the School of Psychology, Bangor University.

We invite applications for a summer school on the neuroscientific 
investigation of the human mind. Attendees will learn how to conduct, 
analyse, and interpret event-related potential studies in psychological 
domains like memory, development, mindfulness, language, and perception 
and cognition. The emphasis will be on practical sessions covering the 
analysis of event-related potentials like the treatment of artefacts and 
eye movements, filtering, segmentation, averaging, baseline correction, 
and data measurements.
Travel grants are available and will be awarded on a competitive basis 
to support applicants who otherwise would have financial difficulties 
attending.

Course fee: £270 (including accommodation), £170 (no accommodation).

Please contact Becca Henderson at erpsummerschool at bangor.ac.uk for 
information about the Summer School.
-- 
Rhif Elusen Gofrestredig / Registered Charity No. 1141565

Gall y neges e-bost hon, ac unrhyw atodiadau a anfonwyd gyda hi,
gynnwys deunydd cyfrinachol ac wedi eu bwriadu i'w defnyddio'n unig
gan y sawl y cawsant eu cyfeirio ato (atynt). Os ydych wedi derbyn y
neges e-bost hon trwy gamgymeriad, rhowch wybod i'r anfonwr ar
unwaith a dilëwch y neges. Os na fwriadwyd anfon y neges atoch chi,
rhaid i chi beidio â defnyddio, cadw neu ddatgelu unrhyw wybodaeth a
gynhwysir ynddi. Mae unrhyw farn neu safbwynt yn eiddo i'r sawl a'i
hanfonodd yn unig  ac nid yw o anghenraid yn cynrychioli barn
Prifysgol Bangor. Nid yw Prifysgol Bangor yn gwarantu
bod y neges e-bost hon neu unrhyw atodiadau yn rhydd rhag firysau neu
100% yn ddiogel. Oni bai fod hyn wedi ei ddatgan yn uniongyrchol yn
nhestun yr e-bost, nid bwriad y neges e-bost hon yw ffurfio contract
rhwymol - mae rhestr o lofnodwyr awdurdodedig ar gael o Swyddfa
Cyllid Prifysgol Bangor.  www.bangor.ac.uk

This email and any attachments may contain confidential material and
is solely for the use of the intended recipient(s).  If you have
received this email in error, please notify the sender immediately
and delete this email.  If you are not the intended recipient(s), you
must not use, retain or disclose any information contained in this
email.  Any views or opinions are solely those of the sender and do
not necessarily represent those of Bangor University.
Bangor University does not guarantee that this email or
any attachments are free from viruses or 100% secure.  Unless
expressly stated in the body of the text of the email, this email is
not intended to form a binding contract - a list of authorised
signatories is available from the Bangor University Finance
Office.  www.bangor.ac.ukMore information about the fieldtrip mailing list