[FieldTrip] Need help in real time EEG

Severens, Marianne m.severens at maartenskliniek.nl
Mon Nov 14 11:16:10 CET 2011


Hi Faram

I have a different amplifier, so I'm not sure if it works exactly the same, but I can try to help you.

Did you first start the fieldtrip buffer that 'reads' the data from the amplifier? You can look up which one you have to use for your amplifier here: http://fieldtrip.fcdonders.nl/development/realtime

Best, Marianne

________________________________________
From: fieldtrip-bounces at donders.ru.nl [fieldtrip-bounces at donders.ru.nl] On Behalf Of Faraz Akram [farsun at gmail.com]
Sent: Monday, November 14, 2011 3:56 AM
To: fieldtrip at donders.ru.nl
Subject: [FieldTrip] Need help in real time EEG

Hi

I am new to FieldTrip.

I want to acess realtime EEG data in matlab from my BrainVision recorder.
when i usehdr    = ft_read_header('buffer://localhost:51244')

 it gives an error

Trying to close socket 3956
??? Error using ==> buffer
ERROR: tcp connection to buffer failed.

Error in ==> ft_read_header at 815
      orig = buffer('get_hdr', [], host, port);Kindly Guide me what will i have to doDisclaimer
Vrijgave van de informatie verzonden met dit e-mail bericht is geaccordeerd door de ontvanger en/of zijn behandelend arts. Verstrekking van deze informatie is conform het Privacy reglement van de Sint Maartenskliniek. De informatie is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende , verboden. De Sint Maartenskliniek staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een gezonden e-mail, noch voor de ontvangst daarvan.

Sint Maartenskliniek
Hengstdal 3,
6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen)
Telefoon 024-3659 911
Telefax 024-3659 204
KvK nummer 41055111
More information about the fieldtrip mailing list